Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

проф. д-р инж. ЖИВКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

  

 

 тел:

965-31-81

 e-mail:

zhdgeorg@tu-sofia.bg

 кабинет:

12419

 

 

 

Професионален опит:

* 2012 год.: Професор в катедра “Теоретична Електротехника”

* 1997 год.: Доцент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 1985 год.: Главен асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 1983 год.: придобива образователна и научна степен доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София.

 

Автор и съавтор на 38 доклада и статии и 1 ръководство.

 

Научни интереси: Анализ на електромагнитни полета, изследване на нелинейни електрически вериги.

 

Преподавателска дейност: Лекции, семинарни и лабораторни упражнения по “Теоретична електротехника”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова