Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

гл. ас. д-р инж. ИВАН МИТКОВ ТРУШЕВ

 

image

 тел:

965-33-19

 e-mail:

ivant@tu-sofia.bg

 кабинет:

12523

 

 

Професионален опит:

 

* 2016 год.: Главен асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2008 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2004 год.:  Докторант, отчислен с право на защита. Тема на дисертацията:Методи и алгоритми за оптимално управление на превключваеми преобразуватели на постоянно напрежение” с научен ръководител: проф. д-р инж. Валери Младенов, защитена  през 2015г.

* 2000 год.: Магистър-инженер в ТУ-София

 

Научни интереси: Управление на превключваеми преобразуватели на постоянно напрежение, Електроника.

 

Преподавателска дейност: Лабораторни и семинарни упражнения по “Теоретична електротехника”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова