Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. ИЛОНА ИЛИЕВА ЯЧЕВА

 

 

 тел:

965-33-89

 e-mail:

iiach@tu-sofia.bg

 кабинет:

12514

 

 

 

Към лична страница - конспекти и др.

 

Образование: Завършва висше образование в МЭИ – Москва през 1984 год. със специалност “Автоматизация на производството и разпределението на електроенергията”.

През 1984-1985 год. специализира приложна математика в “Блок Б” към ЦПМ на ТУ-София.

През 1986-1989 год. е редовен аспирант към катедра “Теоретична електротехника” на ТУ-София.

Дисертация: Защитава дисертация на тема “Синтез на полета в електротехнически устройства” през 1989 год.

Професионален опит: От 1989 год. работи в катерда “Теоретична електротехника” на ТУ-София - съответно като асистент от 1989 год., старши асистент от 1992 год. и главен асистент от 1994 год. През 2002 год. е избрана за доцент в същата катедра.

Специализации: Германия  - 2000 год., 2002 год.

Преподавателска дейност: Преподава дисциплината “Теоретична електротехника”, като води лекции, семинарни и лабораторни упражнения и курсови задачи.

Научни интереси: Научните интереси на доц. Ячева са свързани с решаване на задачи за анализ, оптимизация и синтез на електромагнитни и смесени полета.

Публикации:  Автор и съавтор на 64 статии и доклади, 3 ръководства и 1 книга “CAD системи в електромагнетизма”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова