EN

 

 

 ТУ-София

 

 

 

Катедра

  Теоретична

  Електротехника

 

 

ISTET'11

 

 

 

ISTET'13

 

 

 

 

 

WSEAS

 

 

 

 

  СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО

 

 

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в единадеcетата лятна школа, част от форума Дни на науката на ТУ-София, организирана от катедра “Теоретична електротехника”. Тя се провежда под патронажа на Международния симпозиум по теоретична електротехника (ISTET) и е регулярно мероприятие на ISTET.

В лятната школа ще бъдат представени най-новите постижения в областта на теоретичната електротехника от международно известни професори  и доценти. Целта на школата е да запознае  докторантите и асистентите с областите  на  развитие  и   предстоящите  проблеми за разрешаване в електротехниката. Другата цел на школата е създаването на по-тесни взаимоотношения между университетите в Европа.

Паралелно на лятната школа ще се проведе и научна конференция, включваща презентация с постери на авторските научни публикации. Авторите, желаещи да участват, са поканени да представят статии, свързани с тематиката на конференцията.

Официалният език на конференцията е Английски.

Лятната школа ще се проведе в ТУ-София на 15 и 16 Септември.

 

Заседанията на конференцията в електронна форма могат да бъдат изтеглени от тук.