Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

гл. ас. д-р инж. НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

 

 

 тел:

965-24-98

 e-mail:

npetkova@tu-sofia.bg

 кабинет:

12417

 

лична страница

 

Професионален опит:

* 2009 год.: Главен асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2006 год.: Старши асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2004 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2012 год.: придобива образователна и научна степен доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София. Тема на дисертацията: “Моделиране, изследване и анализ на частични разряди в силови трансформатори” с научни ръководители: проф. д-р инж. Валери Младенов и доц. д-р инж. Петър Наков

* 2004 год.: магистър-инженер по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” в “Електротехнически факултет” при ТУ- София

 

Научни интереси: Електротехника; Енергетика; Системи за мониторинг на силови съоръжения за ранна диагностика; Силови трансформатори; Симулационни програмни продукти.

 

Преподавателска дейност:

* “Теоретична електротехника”, 1-ва и 2-ра част:

ü  Лекции;

ü  Семинарни упражнения;

ü  Лабораторни упражнения;

ü  Курсова задача.

 

* “Electrical Engineering 1”:

ü  Лабораторни упражнения.

 

* Вериги и сигнали:

ü  Лекции;

ü  Лабораторни упражнения.

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова