Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Ф А К У Л Т Е Т  "А В Т О М А Т И К А"

  КАТЕДРА "ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

ОЛИМПИАДА

по "ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

2021 год.

 

Резултати от олимпиадата по „Теоретична електротехника“, проведенa на 29.05.2021 г. и организирана от катедра „Теоретична електротехника“

 

№ клас.

Име на студента

 

Факултет

 

Курс

 

Група

 

Зад. 1

 

Зад. 2

 

Зад. 3

Общо точки

1

Ивалина Иванова Петрова

ФТК

3 31 10 10 1 21

2

Борислава Петева Петкова

ФТК

3 31 10 9 1 20

3

Калина Сергеева Дукова

ФТК

2 44 8.85 9.5 1 19.35

4

Иван Павлов Алексов

ЕФ

2 8 9.4 7 0.5 16.9

5

Жанет Христова Хаджиангелова

ФА

2 3 2 3 0 5

6

Стамен Петков Сарчев

ФА

2 3 2 0 0.25 2.25

6

Кирил Димчев Кръстев

ЕФ

2 9 2 0 0.25 2.25

7

Петрослав Пламенов Петров

ФА

2 3 0 0 0 0

7

Теодор Тенев Петков

ФА

2 3 0 0 0 0

1. Всички участници получават за награда по една флашка с надпис на катедра „Теоретична електротехника“.

2. Класираните на I-во, II-ро, III-то и IV-то място получават грамоти, съответно за I-во, II-ро и III-то място и за отлично представяне на в олимпиада по „Теоретична електротехника – 2021 г.”.

3. Класираните на V-то, VI -то, VII-мо място получават грамоти за участие в олимпиада по „Теоретична електротехника – 2021 г.”.

Обявяването на наградите ще бъде на 11.06.2021 г. от 13:00 ч. в MS Teams. в екип: „Олимпиада по Теоретична електротехника – 2021“ код: xfbkzvm

URL: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd7e9761f6b149f78fac520f02e91a0f%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9e2cf89-177d-44ba8b4f-d95c5773ce86&tenantId=7feeb5c0-34f4-4a4b-8cc0-e59f06920156

Членовете на катедра „Теоретична електротехника“ и всеки от участниците в олимпиада са включени в team-a.