Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Ф А К У Л Т Е Т  "А В Т О М А Т И К А"

  КАТЕДРА "ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

 

ОЛИМПИАДА

по "ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

2017 год.

 

К Л А С И Р А Н Е

 

 

Класиране Фиктивен номер Име на студента Факултет Фак.номер Курс Група Задача 1 Задача 2 Задача 3 Общо точки
1 17 Светлин Александров Шопов ФКСУ 121215088 2 37 9.5 10 10 29.5
1 18 Теодор Веселинов Чакалов ФКСУ 121215132 2 37 9.5 10 10 29.5
3 10 Светла-Мария Петрова Петракиева ФКСУ 121215003 2 39 9.25 10 9.75 29
4 15 Теодор Георгиев Димитров ФКСУ 121215094 2 39 7 10 10 27
4 30 Стефан Теодоров Граматиков ФА 011215126 3 3 10 10 7 27
6 33 Камен Каменов Наков ЕФ 031214044 3 10 6 10 9.5 25.5
7 21 Тодор Георгиев Хаджипопов ФКСУ 121215011 2 41 3.9 10 10 23.9
8 20 Гроздан Костадинов Христов ФКСУ 121215069 2 37 5.5 10 7.75 23.25
9 14 Ивайло Евгениев Иванов ЕФ 031215010 2 8 4.4 9 9.5 22.9
10 32 Николай Стелиянов Николов ФА 011216002 2 3 4.75 10 7.5 22.25
11 25 Петя Анатолиева Чоева ФКСУ 121215090 2 37 7.5 8 6.5 22
12 27 Петко Тодоров Инджов ЕФ 021215010 2 6 5.65 10 5.75 21.4
13 34 Николай Валентинов Иванов ЕФ 031215094 3 10 5 5 9.5 19.5
14 13 Тихомир Иванов Бабинков ЕФ 031215015 2 8 3 8 6 17
15 22 Недко Красимиров Бошкилов ФКСУ 121215154 2 36 3.1 3 8.5 14.6
16 29 Людмил Ангелов Кирилов ЕФ 021215017 2 6 5 2 7.5 14.5
17 28 Йордан Росенов Живков ФТК 111214120 3 35 4.9 3 2.25 10.15
18 23 Спас Васков Смиленов ЕФ 031214027 3 9 2.5 0.5 4.5 7.5
19 31 Елена Николова Янкулова ЕФ 021215007 2 6 0.6 0.5 5 6.1
20 8 Румен Руменов Стойков ЕФ 031215026 2 8 3.9 0 1.75 5.65
21 26 Дейвид Юлиянов Йорданов ЕФ 021214036 3 7 2.3 2 0.25 4.55
22 12 Хакан Рюстемов Рюстемов ЕФ 031215109 3 10 0.8 0,5 2.75 3.55
23 16 Роберто Марио Щерев ЕФ 021215054 2 6 0.5 3 0 3.5
24 19 Мартин Ивайлов Младенов ФА 011215101 2 2 0.2 1 1 2.2
25 24 Неделина Светославова Даскалова ФА 011215094 2 1 0.7 0.5 0.25 1.45
26 9 Стоян Ташев Костадинов ФА 011216120 2 1 0.8 0,5 0 1.3
27 2 Василена Божидарова Якимова ТФ 141215002 2 58 0 1 0 1
28 11 Борислава Иванова Обецанова ФКСУ 121215004 2 38 0.9 0,5 0 0.9
29 7 Виолета Сотирова Георгиева ФА 011214026 3 3 0.3 0 0 0.3
30 1 Мария-Косара Александрова Свиленова ТФ 141215011 2 59 0 0 0 0
30 3 Ангел Георгиев Чуклев ФА 011215066 2 4 0 0 0 0
30 4 Салихе Муса Гагъмова ФА 011215074 2 4 0 0 0 0
30 5 Владислав Георгиев Пенчев ФА 011215095 2 1 0 0 0 0
30 6 Джем Ергюн Неджиб ФА 011215098 2 1 0 0 0 0

          

Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 11.04.2017 от
13.15 часа в зала 12501. Поканват се да присъстват всички желаещи.

Награди ще получат класиралите се от първо до шесто място. Грамоти за
отлично представяне ще получат всички класирани до шестнадесето място.

 

Наградите са осигурени от Студентски съвет при ТУ-София.

 

След класирането и официалното награждаване ще се сформират два отбора от по пет състезатели. Те ще представят Технически университет - София на Републиканската студентска олимпиада, която тази година ще се проведе на 11-13 Май в ТУ-Варна.