Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. СИМОНА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА-ПЕТРАКИЕВА

 

 

 тел:

965-23-88

 e-mail:

petrakievas-te@tu-sofia.bg

 кабинет:

12418

 

 

Към лична страница

 

Симона Петракиева завършва със златен медал Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски” през 1989 год.

Диплома за завършено висше образование в Технически Университет – София получава през 1994 год. по специалност Автоматизация на непрекъснатото производство” с отличен успех.

През септември 2000 год. постъпва след конкурс като редовен асистент в катедра “Теоретична електротехника” при Технически Университет – София, след което през 2002 год. става старши асистент, а през 2005 год. – главен асистент.

През юли 2005 год. защитава докторска дисертация на тема “Оценка на устойчивостта на линейни вериги и системи с интервални данни”.

Води курсове по “Теоретична електротехника” и “Дискретни структури” за бакалаври.

Основните научни интереси на доц. д-р Петракиева са в областите на анализ и синтез на линейни и нелинейните вериги и системи, мрежови модели за анализ на потоци, преминаващи през информационни и енергийни системи. Сътрудничи с много лаборатории и преподаватели, работещи в тези област.

Съавтор е на 3 учебни пособия. Автор и съавтор е на 47 научни публикации в страната и в престижни чуждестранни списания и конференции (IEEE Trans. on Automatic Control, WSEAS Trans. оn Circuits and Systems, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS - Series: Electronics and Energetics and Mechanics, Automatic Control and Robotics.

Участвалa е в разработването на договорни теми по НИС на ТУ-София и два проекта по DAAD.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова