Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

 

 

 тел:

965-23-94

 e-mail:

ster19@tu-sofia.bg

 кабинет:

12516

 

 

 

Снежана Терзиева завършва висше образование във ВМЕИ – София (сега Технически университет – София), специалност “Съобщителна техника” през 1981 год. През 1982 год. завършва едногодишен курс за следдипломна подготовка по математика и информатика за инженери към ЦПМ при ВМЕИ – София. От 1982 год. до юли 1985 год. работи като програмист в Научно-изследователски институт по полезни изкопаеми – Комитет по геология, София. От август 1985 год. до юни 1986 год. е програмист в Главен учебно-изчислителен център на ВМЕИ – София.

От юли 1986 год. до май 1989 год. е инженер в кaтедра “Теоретична електротехника”. От юни 1989 год. след успешно издържан конкурс е назначена за асистент към катедрата. През юни 1999 год. защитава кандидатска дисертация на тема “Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна”. От октомври 2008 год. е доцент към катедра “Теоретична електротехника”, а от юни 2011 год. е избрана за ръководител на катедра “Теоретична електротехника”.

Водила е лекции по “Електротехника” в ТФ-АТТ, задочно обучение, а в момента води лекции по “Теоретична електротехника” във ФТК. Освен лекции води семинарни упражнения и курсови задачи.

Основните научни интереси на доц. Терзиева са в прилагане на съвременни методи в обучението и анализ и синтез на сигма-делта модулатори. Съавтор е на 5 учебни пособия. Автор и съавтор е на 32 статии и доклади в страната и чужбина.

Член е на Организационния комитет на Лятната школа по “Теоретична електротехника” от 2001 год. и на Факултетния съвет на ФА от 2004 год.

Участвала е в разработването на много договорни теми по НИС и ВУЗ на ТУ – София, МОН и DAAD.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова