Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

проф. д-р инж. ВАЛЕРИ МАРКОВ МЛАДЕНОВ

 

Директор на Дирекция

"Информация и връзки с

обществеността"

ТУ - София

тел.: (02) 965 21 31

тел./факс: (02) 868 21 31

e-mail: valerim@tu-sofia.bg

бул. "Кл. Охридски" № 8

1000 София, България

www.tu-sofia.bg

кабинет: 12518, 1245a

 

 

scholar.google.com

 

Проф. Валери Младенов е университетски преподавател и изследовател. Завършил е Техническия университет – София (ТУ-София), специалност „Автоматика и системотехника”. Защитил е докторска дисертация на тема: „Върху някои проблеми на глобалния анализ на нелинейни вериги“.

Специализирал е Технологичния университет в Айнтховен, Холандия, в Техническия университет в Илменау, Германия и др. Професор е по Теоретична електротехника в Техническия университет – София. От март 2004 г. до 2011 г. е ръководител на катедра “Теоретична електротехника”, от юни до декември 2011 г. е декан на Факултета по Автоматика на ТУ - София, а от декември 2011 г. до ноември 2015 г. е зам.-ректор на ТУ - София, а от декември 2015 г. до сега е директор на Дирекция "Информация и връзки с обществеността". От август до октомври 2014 г. е бил зам.-министър на образованието и науката в служебното правителство на проф. Близнашки.

Основните научни интереси на проф. Младенов са в областите на нелинейните вериги и системи, невронните мрежи, изкуствения интелект, обработката на сигнали и др. Автор и съавтор е на 5 учебника, 7 учебни пособия и на повече от 300 научни публикации в страната и в престижни чуждестранни списания и конференции. Участвал е в разработването на много вътрешни и международни проекти.

Проф. Младенов е старши член на Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE) и е председател на Oбединения българския клон на Обществата по вериги и системи (CAS) и интегрални схеми (SSCS) на IEEE, член е на Управителния съвет на Международния симпозиум по Теоретична електротехника (ISTET), на Управителния съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България и на Управителния съвет на Съюза по автоматика и информатика у нас.

Владее английски и руски език, ползва немски.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова