Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦЕНОВ

 

 

 тел:

965-31-95

 e-mail:

gogotzenov@tu-sofia.bg

 кабинет:

12504

 

 

Професионален опит:

* 2015 год.: Доцент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2011 год.: Главен Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2010 год.: Старши Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2008 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2012 год.: придобива образователна и научна степен доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София. Тема на дисертацията: “Модели и методи за анализ и синтез на Сигма-делта модулатори” с научен ръководител: проф. д-р инж. Валери Младенов

* 2004 год.: Магистър-инженер по “Автоматика”, направление “Автоматизация на технологични процеси” в Технически университет - София

 

Автор и съавтор на над 50 научни труда, включително статии в международни списания и съавторство в ръководството по дисциплината РУНМ на едноименния магистърски курс на ФА.

 

Научни интереси: Сигма-делта модулация, Невронни мрежи, Нелинейни системи, Многомерни системи, Цифрова обработка на сигнали и др..

 

Преподавателска дейност: Лекции, лабораторни и семинарни упражнения по “Теоретична електротехника”, "Невронни мрежи", "Размито управление и невронни мрежи" и др..

 

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова