Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ

  

 тел:

965-38-09

 e-mail:

acher@tu-sofia.bg

 кабинет:

12521

 

 

Професионален опит:

* 2007 год.: Доцент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2005 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2002 год.: придобива образователна и научна степен доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София

* 1985 год.: Магистър-инженер в ТУ-София

 

Автор и съавтор на над 30 научни публикации.

 

Научни интереси: Електрообзавеждане, Електроснабдяване,  Електромагнетизъм.

 

Преподавателска дейност:  Лабораторни и семинарни упражнения по “Теоретична електротехника”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова