Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

инж. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИЧЕВ

 

 

 тел:

965-34-45

 e-mail:

s_dichev@tu-sofia.bg

 кабинет:

12526

 

 

 

Професионален опит:

* м. Ноември 2010 год. до сега: Инженер в катедра “Теоретична Електротехника”, факултет “Автоматика” в Технически университет - София

 

Образование:

* 1997 год.: Магистър-инженер по специалност “Информационно-измервателна техника” в ТУ – София

 

Научни интереси: Електротехника, Измерване на електрични и неелектрични  величини.

 

Преподавателска дейност: Лабораторни упражнения по “Теоретична електротехника”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Живко Георгиев

 

Доценти

Илона Ячева

Атанас Червенков

Снежана Терзиевa

Симона Петракиева

Георги Ценов

 

Асистенти

Иван Табахнев

Иван Трушев

Николина Петкова

Стоян Кирилов

 

Докторанти

Малина Димитрова

Атанас Янев

Петър Христов

 

Инженери

Светослав Дичев

Цветомир Илиев

 

Техн. сътрудник

Ася Cтоименова