С Ъ С Т А В

 

проф. д-р инж. Валери Младенов - ръководител
доц. д-р инж. Снежана Терзиева
доц. д-р инж. Симона Петракиева
доц. д-р д-р инж. Георги Ценов
ас. д-р инж. Светлин Антонов
ас. д-р инж. Стоян Кирилов
докторант маг. инж. Иглика Андонова

 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English