М И Н А Л И   П Р О Е К Т И

 

• Разработка на софтуерна система за детектор на лъжа с използване на сигнали от мозъчна активност (EEG сигнали) – докторантски договор към НИС

• Организация на международна научна конференция Nonlinear Dynamics of Electronic Systems (NDES) 2014

  Организация на международна научна конференция Engineering Applications of Neural Networks (EANN) 2014 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English