Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС
Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

 

Блог на WSEAS и проф. Никос Масторакис 

НАЧАЛО:

 

Катедра “Теоретична електротехника” при Технически университет - София е обособена като самостоятелна на 12.01.1966 година със заповед N:129 на Министъра на Народната просвета след разделянето на съществуващата дотогава обединена катедра “Теоретична и измервателна електротехника”.

 

Състав на катедра “Теоретична електротехника” към момента:

 

 Ø  професори - 2;

 Ø  доценти - 5;

 Ø  главни асистенти – 2;

 Ø асистенти – 0;

 Ø  помощно-технически персонал - 1;

 Ø  докторанти – 1 (редовeн) и 3 (задочни);

 

Преподаватели с научнa степен "доктор" - 9.

 

Защитените докторски дисертации в катедра “Теоретична електротехника” са 45, като 19 от тях са на външни лица под ръководство на преподавателите от катедрата.

 

Учебна дейност: курсове, четени от преподавателите на катедрата - 12.

 

Издателска дейност: учебници и учебни пособия, на които членове на катедрата са автори или съавтори - 42, монографии и книги - 12.

 

 

Ръководство на катедрата:

Ръководител: проф. дн Валери Марков Младенов

Зам. ръководител: доц. д-р Николина Стефанова Петкова